voorbeelden

modellen

modellen

modellen

Welke factoren kunnen een fenomeen verklaren? Deze kernvraag is vaak het doel van een data-analyse en staat centraal bij een statistisch model.

vragenlijsten

vragenlijsten

vragenlijsten

Een enquête kan een uitstekend middel zijn om snel een beeld te krijgen van wat er speelt in een organisatie, maar de waarde van de uitkomst staat of valt met de kwaliteit van de vragen.

factsheets

factsheets

factsheets

Academische vaardigheden, zoals kritische analyse, aannames bevragen, systematisch interpreteren en integriteit, zijn van essentiële waarde bij data-analyse. Het is belangrijk dat studenten in het algemeen, en aankomend wetenschappers in het bijzonder, daar terdege in getraind worden.

Interesse? Neem contact op! Op basis van een intakegesprek geven wij in een offerte een helder overzicht van kosten en voorwaarden. Voor terugkerende werkzaamheden is ook een strippenkaart mogelijk.
Contact
Contact